Black Jack Single Deck

Mobilní Free Casino
Průběh večera
Ukázka fiktivní měny
Americká ruleta
Black Jack
Black Jack Single Deck
Poker
Pontoon
Craps
Fotogalerie
Naši klienti
Varianty
Další nabídka atrakcí
Ceník
Napište nám
Kontakty

 

 

Postup hry:

 

Hra se v ČR hraje s jedním balíčkem tzn. 52 karet. 10+eso (tzv. Black Jack) se vyplácí 6:5.


Základní princip hry je, že chcete mít hodnotu karet blíže 21 než má krupiér a nepřekročit  21. Pravidla poskytují malou výhodu a někdy i nevýhodu pro krupiéra, který má pevně stanovená pravidla, jak hrát. Při součtu jeho karet do 16 musí brát ještě jednu kartu, ale při součtu 17 a vyšším musí už zůstat stát. V případě, že krupiér překročí 21, prohrál a  vyplácí všechny sázky, které ještě zůstaly na stole v poměru 1:1.

Hodnoty karet :
Eso se může počítat za 1 nebo za 11
Karty od 2 do 10 jsou počítány za stejnou napsanou hodnotu
(J,Q,K), neboli Jack, Queen, a King mají hodnotu 10

Barvy karet nemají v této hře žádný význam.

Hodnota Vašich rozdaných katret je jednoduše součet karet. Například, ruka obsahující (4,6,8)
má hodnotu 18. Eso muže být počítáno za 1 nebo 11. Nemusíte uvést výslovně, kterou hodnotu Eso má. Má automaticky hodnotu, která je pro vás výhodnější. Předpokládejme, že máte po rozdání karet (Eso a 8). Součet může být 9 nebo 19. Jestliže zůstanete stát na tuto kombinaci bude se vám to počítat jako 19. Předpokládejme, že máte po rozdání karet (Eso a 3). Součet může být 4 nebo 14. Vezmete li si ještě jednu kartu třeba s hodnotou 9 máte dohromady automaticky hodnotu 13,  protože hodnota 23 už je přes 21.Další kartu brát můžete, ale nemusíte.


Rozdávání karet

Po umístnění  sázek (na tzv. boxy) začne krupiér rozdávat karty.
Rozdá ve směru hodinových ručiček ze svého pohledu po jedné kartě na každý box, ale obrázkem dolů  i sobě dá jednu kartu obrázkem nahoru (dá se říci že je spíše hází protože je rozdává přímo z ruky a nepoužívá tzv. botu na karty) a dále rozdá všem ještě jednu kartu, ale opět obrázkem dolů a sobě dá druhou kartu neotočenou pod první kartu která je otočená.
Po rozdání karet se začne krupiér ve stejném směru ptát hráčů, co se svými
kartami provedou.

Každý host se podívá na své dvě karty (nesmějí se ukazovat ostatním hráčům) může chtít tahat další kartu, zůstat stát, nebo případně použít  split, nebo double. Krupiér další tahanou kartu otáčí obrázkem nahoru na stůl. Pakli že host pasuje posune žetony kartami ke krupiérovy a položí je. Pokud chce další katu dá povel krupiérovy. Po dokončení hry na straně hráčů si krupiér rozdá podle výše zmíněných pravidel karty sobě a po podívání na karty hráčů vyplatí sázky na vyhrávajících boxech nebo sebere ty prohrávající.

Odborné termíny :

Black Jack u Black Jack Single Deck
Takto se jmenuje kombinace jakékoli karty s hodnotou 10 společně  s Esem. Vyplácí se v  poměru 6:5. U klasického Black Jack se vyplácí 3:2.

Stand off
Stand off je situace, kdy máte stejný součet jako krupiér. Nikdo neprohrál ani nevyhrál a sázky zůstávají vsazeny do další hry.

Double
V případe výhodné počáteční kombinace karet může host svou sázku zdvojnásobit.
Dostane pak pouze jednu kartu. Nejčastěji zdvojované kombinace jsou 9,10, a 11.

Split
Obdržíte-li první dvě karty stejné hodnoty můžete je rozdělit. Znamená to ovšem
rozdělení karet na dvě sázky a hrajete jakoby dva boxy. Přijde-li znovu karta stejné hodnoty můžete je také rozdělit.
Rozdělit karty můžete maximálně 3 krát na každém boxu.Pouze dvě esa, na která dostanete při rozdání dostanete pouze jednu kartu. Dostanete-li na rozdělená esa desítku není to Black Jack, ale je to počítáno pouze jako 21.

Pojištění
Jestliže je krupiérova první karta eso, můžete se pojistit proti situaci,
že dostane jako druhou kartu desítku, čímž by docílil Black Jack. Na pole pro pojištení  (tzv.INSURANCE)  můžete vsadit maximálně polovinu sázky na každém boxu. Dostane-li krupiér druhou kartu desítku vyplatí Vaši sázku na pojištění v poměru 2:1. Tím se vám může při maximálním pojištění vrátit celá vaše původní sázka zpět a nic neprohrajete, ale ani nevyhrajete..

Even money
Tuto možnost vám krupiér nabídne, když hráč dostane Black Jack a dealer má první
kartu eso. V případě, že budete souhlasit, dostanete  hned výhru v poměru 1:1,
bez riskování, že krupiér bude mít také Black Jack, což by pro vás znamenalo stand off.
 

Mobilní FREE CASINO -  je nová dimenze zábavy na společenských akcích a dokonalá mobilní atrakce na Vaší párty.